Zarządzanie spółką publiczną (S.A.) - podstawy prawne, zadania, praktyka
Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania jednostką sektora finansów publicznych
Grupa kapitałowa - aspekty organizacyjne, prawne i finansowe
Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych
Zarządzanie Spółką użyteczności publicznej - praktyczne stosowanie zmian prawnych w obszarze gospodarki komunalnej
Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle Kodeksu Spółek Handlowych
Kooperacja i współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw
Analiza ekonomiczna w Controllingu - kompendium dla menadżerów
Prawne i formalne aspekty windykacji
Działania windykacyjne, a bezpieczeństwo aktywów firm i zagrożenie dla kadry. Sposoby współpracy i stosowania zabezpieczeń.
---
Logistyka w przedsiębiorstwie
Elementy kultury w biznesie
---
Kompleksowe zarządzanie dokumentacją, jej przechowywanie, zasady oraz procedury
Zasady pisania i redagowania pism urzędowych
Sekretariat jako biuro Zarządu
Kompetencje biura Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych
---
Finanse dla niefinansistów - rachunkowość menadżerska w pigułce
Specjalista ds. Kadr i płac
---
Strategie zarządzania zasobami ludzkimi - inwestycja w pracownika
---
Specjalista HR ds. personalnych (z elementami treningu interpersonalnego)
Motywowanie i system wynagradzania pracowników
Zarzšdzanie wynagrodzeniem - nowoczesna polityka płacowa firmy
Rekrutacja i selekcja pracowników - zastosowanie efektywnych metod i technik
Budowania autorytetu menadżera i kadry zarządzającej
Komunikacja w firmie - kreatywne sposoby na jej poprawę
---
Trening skutecznych negocjacji - czyli jak zwiększyć sprzedaż bez zmiany personelu
Skuteczny handlowiec - warsztaty sprzedażowe
Psychologia obsługi klienta - najważniejsze elementy
Public Relations w firmie. Warsztaty medialne dla działów PR
Rola wizerunku firmy w relacjach z klientami
Elementy kultury w biznesie
---
Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
Spółka z o.o. - powstanie oraz zasady funkcjonowania
Spółka akcyjna - powstanie oraz zasady funkcjonowania
Przejęcia, połączenia i podział spółek
Prawo zamówień publicznych - najnowsze zmiany i aktualny stan prawny
Błędy w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych oraz ich konsekwencje
Pomoc publiczna w funkcjonowaniu przedsiębiorstw komunalnych
Najnowsze zmiany przepisów o pracownikach samorządowych